Uppgifter 15-16 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

Lösningsförslag till uppgifterna 15 och 16.