Uppgifter 1-2 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

Mitt lösningsförslag till uppgifterna 1 och 2.