Uppgifter 17-18 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag dig lösningsförslag till uppgifterna 17 och 18.