Uppgifter 35-36 i "Träning inför det Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 35 och 36 från det häfte som finns på min hemsida som heter "Träna inför det nationella provet i Ma2b".