Uppgifter 5-7 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta asvnitt ger jag dig lösningsförslag till uppgifterna 5,6 och 7 från "träning inför det nationella provet i Ma2b".