Bråkräkning

I denna genomgång går jag igenom hur vi räknar med bråk i alla räknesätten.