Räta linjer i vardagssammanhang

I länken nedan får du lära dig hur vi kan utnyttja räta linjen i vardagliga situationer.