Linjära funktioner och exponentialfunktioner

I denna genomgång går jag igenom linjära funktioner (räta linjens ekvation) och exponentialfunktioner.