Parallella och vinkelräta linjer

I länken nedan går jag igenom vad parallella och vinkelräta linjer är samt hur vi räknar med detta inom matematiken.