Exponentialfunktioner

I detta avsnitt går jag igenom exponentialfunktioner.