Digitala verktyg

I länken nedan får du lära dig hur man kan använda Desmos för att ritra ut olika grafer.