Mult med parenteser, faktorisering, tolka och använda formler

I denna genomgång går jag igenom hur vi ska tänka med multiplikation av parenteser, hur vi faktoriserar samt tolka och använda formler.