Potenser, exponent 0 och negativa exponenter

I denna genomgång går jag igenom vad potenser är, potensregler, exponent 0 och negativ exponent.