Definitions- och värdemängd

I denna genomgång går jag igenom vad definitionsmängd och värde mängd är och hur vi ska tänka med dessa begrepp.