Formel, värdetabell och formel

I länken nedan får du lära dig hur dessa tre begrepp hänger ihop och varför vi ska kunna använda alla tre begreppen.