Hitta k och m i uppritad linje

I denna genomgång går jag igenom hur du hittar k (lutning) och m (skärningspunkt med y - axel) när du har en linje uppritad.