Procent, förändringsfaktor

I detta avsnitt går jag igenom vad en förändringsfaktor är och hur vi räknar med förändringsfaktor.