Intervall och olikheter

I denna genomgång går jag igenom vad ett intervall är och hur vi räknar med olikheter.