Procent, andelen, delen och det hela

I denna länk går jag igenom hur vi räknar ut antingen delen, det hela eller andelen.