Hitta k och m med hjälp av två punkter

I denna genomgång går jag igenom hur du räknar ut k - värdet (lutningen) och m - värdet (vart linjen skär y - axeln) med hjälp av två punkter.