Grundpotensform

I denna genomgång går jag igenom vad grundpotensform är och hur vi skriver stora och små tal i grundpotensform.