Sannolikhet, tärningsdiagram

I denna genomgång går jag igenom hur vi kan använda oss av ett tärningsdiagram för att räkna ut sannolikhet.