Hitta k och m i y = kx + m

I denna genomgång går jag igenom hur du hittar k (lutningen) och m (skärningspunkt med y - axel)  i y = kx + m