Koordinatsystem

I länken nedan kommer du att lära dig vad koordinatsystem är och varför vi behöver kunna det.