Sannolikhet, grunderna.

I denna genomgång går jag igenom grunderna för vad sannolikhet är och hur du ska räkna på sannolikhet.