Kap 1: Hitta k och m på uppritad linje

I detta avsnitt går jag igenom hur vi hittar k och m på en uppritad linje i ett koordinatsystem.