Kap 2 - Nollproduktsmetod alt pq-formel?

Ibland kan det vara svårt att veta vilken metod du ska använda för att räkna ut nollställena på en andragradsekvation. I detta avsnitt svarar jag på detta.