Kap 1 - ekvationer & räta linjens ekvation

I detta avsnitt repeterar jag vad en ekvation är och hur vi får fram den räta linjens ekvation y=kx+m.

 

youtu.be/jJ6zL4XBvtE