Kap 2 - exponentialfunktioner

I detta avsnitt går jag igenom vad exponentialfunktioner är och hur du kan få fram en ekvation utifrån två punkter.