Kap 4 - normalfördelning

I detta avsnitt går jag igenom normalfördelning och hur du ska använda normalkurvan för att lösa olika uppgifter.