Kap 1: Hitta k och m med hjälp av två punker

I detta avsnitt går jag igenom hur vi hittar y = kx + m med hjälp av två punkter.