Att hitta räta linjens ekvation!

I denna genomgång går jag igenom hur du hittar den räta linjens ekvation utifrån en bild, en punkt och k-värde samt slutligen två punkter.