Kap 3 - Rand- och medelpunktsvinklar

I detta avsnitt går jag igenom vad rand- och medelpunktsvinkel är för något och hur du kan använda dessa för att räkna ut matematikproblem med vinklar.