Kap 1: Sammanfattning parallella och vinkelräta linjer

I detta avsnitt sammanfattar jag vad parallella och vinkelräta linjer är och hur vi räknar på detta.