Kap 1 - ekvationssystem, vilken metod ska jag använda?

I detta avsnitt går jag igenom vad det innebär att lösa ett ekvationssystem samt vilken metod som är lättast att använda beroende på problemställning.