Kap 3 - Pythagoras sats

I detta avsnitt går jag igenom vad pythagoras sats är samt varför du har användning av att kunna denna sats.