Kap 3 - Geometri, vinkelsumma

I detta avsnitt repeterar jag vinkelsumma för triangel och fyrhörning.