Kap 1 - Negativa tal och prioriteringsordning

I detta avsnitt går jag igenom negativa tal och hur du ska tänka när det är föera räknesätt i en uppgift.