Kap 1: Hitta k och m i y = kx + m

I detta asvnitt går jag igenom hur vi hittar k och m i y = kx + m.