Kap 3 - Kongruens

I detta avsnitt går jag igenom vad kongruens är och hur du kan undersöka om två trianglar är kongruenta.