Kap 1 - funktioner

I detta avsnitt går jag igenom hur du gör en värdetabell som du sedan kan ta hjälp av då du ska rita en linje i ett koordinatsystem. Jag påminner dig om att ha den räta linjens ekvation i huvudet under detta avsnitt d.v.s. y=kx+m.

 

youtu.be/erM7_JHWcM0