Kap 3 - likformighet

I detta avsnitt går jag igenom vad likformighet är och vad som krävs för att två figurer ska vara likformiga. Du får lära dig hur du kan räkna ut olika sidor med hjälp av likformighet.