Kap 4 - Medelvärde, median & typvärde

I detta avsnitt går jag igenom vad medelvärde, median & typvärde är och hur du räknar ut detta.