Exponentialfunktioner grunderna

I detta avsnitt går jag igenom grunderna för hur vi kan se om det är en exponentialfunktion.