Sammanfattning av ekvationssystem

I detta avsnitt sammanfattar jag vad ekvationssystem är och går igenom metoder för att lösa ekvationssystem.