Kap 1 - Algebraiska uttryck och ekvationer

I detta avsnitt går jag igenom väldigt kortfattat vad algebraiska uttryck är, förenkling av detta och hur du löser olika ekvationer.