Kap 1 - negativa tal, förlängning/förkortning & förenkling

I detta avsnitt går jag igenom algebra med negativa tal, varför vi behöver kunna förlänga & förkorta bråk samt varför det är bra att förenkla. 

youtu.be/R2I1XYrslew