Kap 4 - Lägesmått, kvartilavstånd & lådagram

I detta avsnitt går jag igenom hur du kan räkna på kvartilavståndet och visa dina observationer i ett lådogram.