Kap 3 - avståndsformeln

I detta avsnitt går jag igenom hur du kan räkna ut avsåndet mellan olika koordinater. Jag visar även på hur du kan se om en triangel är likbent och/eller rätvinklig.