Aritmetik - Delbarhetsreglerna

I detta avsnitt går jag igenom vad delbarhet är och hur vi kan undersöka om ett tal är delbart med ett annat. Jag går även igenom hur du räknar ut siffersumman i ett tal och varför du behöver kunna det.

 

youtu.be/z5ozfBLZbKI